Posts Tagged ‘Essä’

Slutlig Essä

Här hittas min slutliga essä i pdf format. Klicka dig vidare på länken för att ta dig dit! —> Marknadsföring via Twitter.

Min essä har uppdaterats i beskrivning, diskussion samt slutsats + en till källa.

(Jag har dock bara fått en kommentar på min preliminära essä… så det är det som jag har rättat mig efter).

Källförteckning:

  • Ström, Pär. (2010). Sociala Medier, Gratis marknadsföring och opinionsutbildning. Liber AB.
  • Jansen, Bernard J. Zang, Mimi. Sobel, Kate & Chowdury, Abdur. (2009). Micro-blogging as Online Word of Mouth Branding. (Elektronisk). The Pennsylvania State University, University Park, PA, USA. Tillgänglig: http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1520584 (2011-05-13)
Annonser

Preliminär Essä

Här hittas min preliminära essä i pdf format. Klicka dig vidare på länken för att ta dig dit! —> Marknadsföring via Twitter

Lämna gärna kommentarer och feedback här i bloggen.

Källförteckning:

  • Ström, Pär. (2010). Sociala Medier, Gratis marknadsföring och opinionsutbildning. Liber AB.
  • Jansen, Bernard J. Zang, Mimi. Sobel, Kate & Chowdury, Abdur. (2009). Micro-blogging as Online Word of Mouth Branding. (Elektronisk). The Pennsylvania State University, University Park, PA, USA. Tillgänglig: http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1520584 (2011-05-13)