Posts Tagged ‘Lärkontrakt’

Mitt lärkontrakt

Tjänsteperspektiv: Blogg –> Twitter –> Podcast

  • Jag bloggar om Twitter.
  • Jag twittrar om Podcast.
  • Jag podcastar om bloggar.

Kurslitteratur:

Blogg:

– Jonströmer, Anna. (2006). Bloggning. Docendo Sverige AB.

Podcast:

– Ström, Pär (2010) Sociala Medier, Gratis marknadsföring och opinionsutbildning. Liber AB.

– Åkerlund, Dan (2008) Publicistiska arbetssätt i skolan. Studentlitteratur.

Internet källor:

Twitter:

Alfvegren, Helen (2011). Guide till Twitter. (Elektronisk).

Tillgänglig: < http://www.helalf.se/2011/01/25/guide-till-twitter/ (2011-04-12)

Twitter (2011). (Elektronisk).

Tillgänglig: < http://twitter.com/> (2011-04-12)

-Ohsohightech (2009). Vad är Twitter och hur använder man det? (Elektronisk)

Tillgänglig: < http://ohsohightech.se/vad-ar-twitter/> (2011-04-11)

-Socialwebb.se (2010). Vad är Twitter? (Elektronisk)

Tillgänglig: < http://socialwebb.se/twitter/vad-ar-twitter/ > (2011-04-11)

-Fokus (2010). Kvitter. (Elektronisk)

Tillgänglig: < http://www.fokus.se/2010/11/kvitter/ > (2011-04-11)

I min essä kommer jag att fokusera på: Marknadsföring via sociala medier, jag tänkte inrikta mig på Twitter. (Har hittat en vetenskaplig artikel samt bok om detta, boken är den som står under kurslitteratur som behandlar detta ämne, Pär Ströms bok: Sociala Medier, Gratis marknadsföring och opinionsutbildning).

Vetenskaplig artikel:

– Jansen, Bernard J.  Zang, Mimi. Sobel, Kate & Chowdury, Abdur. (2009). Micro-blogging as Online Word of Mouth Branding. (Elektronisk). The Pennsylvania State University, University Park, PA, USA. Tillgänglig: < http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1520584 > (2011-05-13)

Annonser